Oberon - CRM a registratúra (profi licencia)

5013

Nový produkt

Nástroj na plánovanie pracovných a osobných stretnutí, školení, evidencia rôznych úloh, či udalostí. Vedenie evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach.

Viac detailov

60,00 €s DPH
50,00 € bez DPH

- +

 
Detaily
CRM a registratúra je tvorený z dvoch častí

CRM - Pomocou modulu CRM je možné riadiť nielen proces predaja, ale aj servisu, služieb a ďalších činností spojených s kompletnou starostlivosťou o zákazníkov. Zásadným prínosom nasadenia systému je zlepšenie organizácie, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie všetkých procesov, ich presná evidencia, evidencia kompletnej histórie

Registratúra - Registratúra je modul vytvorený pre účely vedenia evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach. V module je možné spravovať registratúrny plán a viesť registratúrny (podací) denník.

 
Vlastnosti
Počet záznamov v registratúrnom denníku
Počet úloh a udalostí - CRM
Evidencia reklamácií a servisu
Posielanie SMS správ áno

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (2)

QR kód