Oberon - CRM a registratúra (mini licencia)

5011

Nový produkt

Nástroj na plánovanie pracovných a osobných stretnutí, školení, evidencia rôznych úloh, či udalostí. Vedenie evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach.

Viac detailov

20,00 €s DPH
16,67 € bez DPH

- +

 
Detaily
CRM a registratúra je tvorený z dvoch častí

CRM - Pomocou modulu CRM je možné riadiť nielen proces predaja, ale aj servisu, služieb a ďalších činností spojených s kompletnou starostlivosťou o zákazníkov. Zásadným prínosom nasadenia systému je zlepšenie organizácie, zlepšenie vzťahov so zákazníkmi, sprehľadnenie všetkých procesov, ich presná evidencia, evidencia kompletnej histórie

Registratúra - Registratúra je modul vytvorený pre účely vedenia evidencie registratúry dokumentov podľa zákona 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach. V module je možné spravovať registratúrny plán a viesť registratúrny (podací) denník.

 
Vlastnosti
Počet záznamov v registratúrnom denníku 500
Počet úloh a udalostí - CRM 250
Evidencia reklamácií a servisu 250
Posielanie SMS správ áno

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (2)

QR kód