Kategórie

Výrobcovia / značky

Dodávatelia

Naša recenzia z nákupného portálu

Avatar Katarína K.
04.11.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
rýchle jednanie
Avatar Zuzana Z.
17.06.2021
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Nemam vyhrady
Avatar Marek L.
20.05.2021
5.005.005.005.005.00
Výhody:
Dobrý obchod
Celkový názor:
Som spokojný
Avatar Jana J.
05.11.2018
5.005.005.005.005.00
Výhody:
veľmi rýchlo bola vybavená moja objednávka
Avatar Ondrej Z.
02.07.2018
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rýchlosť vybavenia

Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kontakt na reklamačné stredisko:

info@europokladne.com
tel: 0949 655 666
Vedúci: Jaroslav Kessel

Reklamačné stredisko je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8,00 do 16,00 hod.

Pred začatím samotného reklamačného konania alebo konania o vrátení tovaru nás najprv kontaktujte telefonicky, nakoľko konanie pri nákupe na firmu (IČO) podlieha iným konaniam, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach e-shopu.

Ak máte otázky na stav reklamačného konania, vždy uvádzajte názov Vašej spoločnosti a typ reklamovaného tovaru.

Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného na predajni

 • Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento Reklamačný formulár
 • Priložte k nemu doklad o nákupe, alebo jeho kópiu.
 • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov prineste priamo do nášho reklamačného strediska na adrese: 
  Europokladne, s.r.o. 
  Fraňa Kráľa 2034/15 
  058 01 Poprad

Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného v Internetovom obchode www.europasky.sk

 • Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento Reklamačný formulár.
 • Priložte k nemu faktúru, alebo jej kópiu.
 • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov zašlite kuriérom priamo do nášho reklamačného strediska na adrese: 
  Europokladne, s.r.o.
  Fraňa Kráľa 2034/15
  058 01 Poprad
 • Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme.
 • Odporúčame Vám tovar poistiť.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad - faktúra a Dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov ak povaha tovaru nepodlieha spotrebe alebo v záručnom liste nieje uvedené inak. V prípade nákupu na firmu (IČO) je záručná doba skrátená na 12 mesiacov ak nie je uvedené inak.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Strata záruky

 • závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním alebo prevádzkovaním a skladovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
 • závada bola spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia 
 • mechanické poškodenie zariadenia bolo spôsobené užívateľom 
 • bol zistený neodborný alebo neoprávnený zásah na zariadení 
 • nebol dodržaný správny spôsob požívania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke 
 • neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
 • bol záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený

QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu