Oberon - učtovnictvo

Nový produkt

Program OBERON - Agenda firmy v sebe spája vedenie účtovnej evidencie pre účtovné jednotky účtujúce tak v sústave podvojného, ako aj jednoduchého účtovníctva.

Licenciu účtovníctvo ponúkame v troch verziách - MINI, ŠTANDARD a PROFI

Porovnanie licencií si môžete pozrieť nižšie

Viac detailov

25,00 €bez DPH
30,00 € s DPH

Na sklade

- +

 
Detaily

Účtovný a peňažný denník

Niektoré evidencie sú spoločné pre podvojné aj jednoduché účtovníctvo (napr. Kniha pohľadávok, Kniha záväzkov, Hromadné účtovanie bankových výpisov, Kniha evidencie DPH atď.). Obe sústavy sa odlišujú najmä v tom, že podvojné účtovníctvo obsahuje účtovný denník a jednoduché účtovníctvo peňažný denník.

Prepojenie s ostatnými modulmi

Modul Účtovníctvo je prepojený s ostatnými modulmi OBERON-u, čo vytvára komplexný a moderný účtovný systém.

Zaujímavé vlastnosti

Okrem funkcií a možností štandardných pre každý účtovný systém modul ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 • Účtovanie nasledujúcich účtovných rokov bez nutnosti uzatvorenia momentálneho obdobia, účtovnú závierku je možné vykonať aj viackrát.
 • Podpora práce s cudzími menami, valutové pokladne a devízové účty.
 • Hromadné účtovanie položiek bankových výpisov (možnosť importu elektronických bankových výpisov).
 • Hromadné účtovanie účtovných odpisov (podvojné účtovníctvo), ako aj hromadné účtovanie daňových odpisov (jednoduché účtovníctvo).
 • Automatické účtovanie tržieb (denných uzávierok) registračných pokladníc, účtovanie úhrad faktúr, vkladov a výberov hotovosti pokladnice.
 • Automatické účtovanie eKasa dokladov pomocou snímača čiarových kódov alebo aplikácie QeeR skener.
 • Samostatná Evidencia zápočtov faktúr.
 • Pri vytváraní nového dokladu (faktúry...) možnosť vyhľadať obchodného partnera podľa názvu alebo IČO.
 • Možnosť získať on-line informácie o tržbách, zisku, dlhoch a nedoplatkoch konkrétneho obchodného partnera.
 • Automatické overenie platnosti IČ DPH – možnosť overiť IČ DPH pri konkrétnom obchodnom partnerovi alebo hromadne a pri každom doklade (faktúra, výdajka...), resp. tvorbe kontrolného výkazu DPH.
 • Automatické podpisovanie a overovanie pravosti elektronických dokumentov (PDF, XML) s vložením podpísaného PDF dokumentu ako prílohy do e-mailu.
 • Prepojenie s knihou Evidencia vozidiel (nákup PHL), automatické čiastočné odpočítanie DPH vo výške 80 %.
 • Zostavené výkazy (napr. DPH daňové priznanie, Kontrolný výkaz DPH, Súvaha a pod.) sú vždy k dispozícii v evidencii Priznania a výkazy, ku každému výkazu je možné evidovať ľubovoľné prílohy.
 • Export výkazov vo formáte XML pre aplikáciu Finančného riaditeľstva SR eDane (automatické spustenie a import údajov do aplikácie eDane).
 • K dispozícii je viac štýlov tlačových výstupov faktúry či dodacieho listu, pričom pomocou Správcu doplnkov je možné doinštalovať ďalšie, napr. faktúra pre tlač QR kódu s informáciou o úhrade (tzv. Pay by square).

Modul Účtovníctvo

  Typ licencie
 Kniha alebo funkcia Bez licencie Mini Štandard Profi
 Zápisy v účtovnom denníku 100 1 000 10 000
 Zápisy v peňažnom denníku 100 1 000 10 000
 Počet zápisov v knihe pohľadávok 1 000
 Kniha majetku (odpisy), drobného majetku
 Kniha evidencia DPH
 Aplikácia QeeR skener
 
VIDEO

Mohli by ste potrebovať aj:

QR kód

Naposledy navštívené

Menu